תקנון ותנאי שימוש

כללי


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת "רפלקשיין" האתר משמש כאתר רשמי של החברה וחנות וירטואלית, המאפשר לגולשים באתר ולמשתמשים גישה למוצריה.

שימוש באתר

 

 1. המשתמש הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 3. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט ובעל כתובת לקבלת דואר בישראל.
 4. הרכישה הינה לצריכה פרטית בלבד ולא סיטונאית ו/או למטרות מסחריות.


שילוח ואספקת מוצרים

 

 1. המשתמש יהא רשאי לבחור בין איסוף הפריטים המוזמנים לבין ביצוע משלוח ליעד שיבחר. הן במקרה של איסוף והן במקרה של משלוח, המוצרים יסופקו תוך 14 ימי עסקים. הזמנות בהתאמה אישית יסופקו תוך 18-21 ימי עסקים.
 2. אספקת הפריטים מהאתר נעשית על ידי שימוש בחברת שילוח חיצונית ונעשית בכפוף מדניות חברת השילוח, כפי שתתעדכן מעת לעת והחברה אינה אחראית לפעילות ופעולות חברת השילוח החיצונית.
 3. זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר הינם ב"ימי עסקים" בלבד, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את יום הרכישה, ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג כולל חול המועד.
 4. יתכן שזמן האספקה ליישובים, עיירות, מושבים, קיבוצים, מועצות ויעדים מרוחקים יהיה יהיה ארוך מהרגיל וכאמור הינו תלוי במועדי וזמני אספקת המשלוחים אצל חברות השילוח.
 5. מובהר, כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ו/או עיכובים בזמני האספקה עקב נסיבות התלויות בחברות השליחויות ו/או צדדי ג' אחרים, ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים במקרים אלו, לרבות במקרה של "כוח עליון", ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת החברה. בכל הנוגע לאספקת פריטים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, לאחר ביצוע ההזמנה יצוין בפני המשתמש כי אין אפשרות לספק את הפריטים למקום המבוקש ויינתנו חלופות אספקה במיקומים סמוכים, אשר על המשתמש לאשר לצורך השלמת ואישור ההזמנה.

 

שילוח ואספקת מוצרים

 

 1. עם קבלת הפריט, המשתמש יבדוק המשתמש את הפריט מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם הפריט שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר (בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה). במקרים כאמור, יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות תנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנותיכונו יחד להלן: "חוק הגנת הצרכן"). משתמש יהא רשאי לבחור בין איסוף הפריטים המוזמנים לבין ביצוע משלוח ליעד שיבחר.
 2. ביטול עסקה או החלפת פריט יעשה באמצעות פנייה ישירה למוקד הוואטסאפ של החברה במספר : 052-2284482,
  בימים א' – ה', בין השעות 09:00 - 17:00.
 3. החזרת מוצרים באמצעות שליח תתאפשר בעבור תשלום בסך 100 ש"ח שיקוזז מסכום ההחזר (ככל שיינתן. בנוסף, המשתמש רשאי להפקיד את הפריט באופן עצמאי בנקודת האיסוף של החברה אשר נמצאת בכתובת אבא אחימאיר 19, רמלה. 
 4. החלפה / החזרה חלה על הדגמים הזמינים לרכישה באתר בלבד וזאת בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הפריט. החלפה / החזרה תאושר לאחר בדיקה שתבוצע ע"י החברה כשהמוצר שלם וללא פגיעה ו/או  נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

 

מדיניות אחראיות

 

האחריות בגין מוצרי החברה תקפה עד לבדיקת שביעות רצון הלקוח המתבצעת עד כשבוע ממועד קבלת ההזמנה או לחילפין לאחר בדיקת תקינות הפריט במועד קבלת ההזמנה במידה ובוצעה.

אבטחה ופרטיות

 

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, ועל כן החברה מתחייבת לא למסור את פרטי האשראי לגורם צד שלישי, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.