RE - CYCLE


בקטגוריה זו תוכלו לרכוש מראות עם מידות מיוחדות בשל טעויות בייצור או עם פגמים קלים ב מחירים נוחים ונגישים.

בתיאור המוצר תוכלו לראות את המידה, הסיבה והמחיר המקורי
כל פריט בקטגוריה הוא אחד יחיד ומיוחד. ברגע שנרכש, זהו ! לא ניתן לרכוש אותו יותר והוא יורד אוטמטית מהקטגוריה.